-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۴, پنجشنبه

نابغه های حکومت اسلامی

سردار نقدی قوماندان نیروی بسیح در ایران و درعین حال معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفت:
 در رژیم پهلوی روزانه۶ میلیون بشکه نفت با جمعیت ۳۰ میلیون نفری کشور به فروش می‌رفت، اغلب مردم ایران در زمان پیش از انقلاب بی‌سواد و ۷۰ درصد در روستاها بودند که گاز، آب آشامیدنی و برق نداشتند. رشوه توسط خاندان پهلوی به صورت علنی و رسمی گرفته می‌شد، فقط شاه پهلوی شخصا ۸۳ کاخ در جای جای جهان داشت، ولی امروز رهبر ایران در چه منزلی زندگی می‌کند.
تصریح کرد: انقلاب، ملت ایران را از ۲۵۰۰ سال زندگی نکبت بار پهلوی آزاد کرد و برای ما اسلام و آزادی را به ارمغان آورده است.