-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

فلسفه اصلی درگیری محصلان دانشگاه کابل مخاصمت قومی یا پدر کشی طایفه یی نیست؛ مشکل اصلی، جو سازی حکومت خائن دکترغنی به منظور یارگیری سیاسی از نوع ماکیاولیستی آن است. ورنه، با حل شدن مشکل بی نظمی تغذیه دانشجویان همه چیز صورت عادی به خود می گیرد.