-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۴, پنجشنبه

خبر تازه از داخل ولسی جرگه


مناطق پر رأی از سوی طالبان تحت فشار آمده و از نظر انتخاباتی مدیریت می شوند.

به حواله منبعی از داخل مجلس نماینده گان، سران حکومت درتلاش اند تا مناطقی را که بانک های رأی حساب می شوند؛ از طریق انتقال جنگ به آن مناطق، تحت مدیریت خود در آورند. وزیر دفاع، دکترغنی و وزیران سکتور امنیتی درین راستا با هم هم داستان شده اند. جاغوری و محور هزاره جات ( درکل) مشمول همین برنامه است. 
گفته شده که به قوای امنیتی کشور به همین دلیل فرمان حمله یا دفاع از مناطق پرنفوس از جمله جاغوری را صادر نکرده بودند. 
آرای مناطق شمال از جمله کوهدامن، کاپیسا و پروا نیز در چهارچوب همین اجندا تحت بررسی است. این مناطق توسط حاجی الماس به سود اشرف غنی اسفتاده خواهد شد؛ اما در حصه بخش های پر رای مانند بدخشان- تخار- بلخ- بغلان-کندز- فاریاب- جوزجان- و شماری از ولایت های دیگر که به سود تیم مخالف رأی خواهند داد به دست نا امنی و یا سقوط سپرده می شود.
حتی در رابطه به بامیان گفته شده است که از طرق غوربند و میدان وردک روی انتقال اوراق رای دهی مشکل ایجاد کنند.