-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۰, یکشنبه

تهران تایمز: امریکا از ابتکار عمل روسیه خوشحال نیست

 روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز می نویسد:
حکومت امریکا که با شورشیان طالب به طور جدا گانه وارد « گفت و گو های صلح» شده، از ابتکار عمل روسیه درین راستا خوشحال نیست. روسیه مایل است نقش مرکزی در پروسه صلح افغانستان داشته باشد. تهران تایمز به نقل از مقامات مسکو نگاشته است که اشتراک هیات بلند پایه طالبان در اجلاس مسکو « یک صفحه جدید در تاریخ افغانستان» گشوده است.