-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

به گزارش The Wire دولت هندوستان هنوز در رابطه به پذیرش یا رد دعوت روسیه برای شرکت در کنفرانس مسکو تصمیم نگرفته است. همین منبع می گوید که امریکا قبلاْ با تحت سوال قرار دادن نتایج مفید این نشست، از اشتراک در آن خود داری کرده و مقامات کابل نیز مایل به حضور در آن نیستند.