-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۰, شنبه

چرا خلیلزاد «عجله» دارد؛ غنی «عجله» ندارد؟

نظام دلخواه دکترغنی، با تصرف نفوس می تواند مستقر شود.دکترخلیلزاد اعلام کرد که برای رسیدن به صلح با طالبان «عجله» دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در کنفرانس ژنیو تصریح کرد که باید یک توافق سیاسی«عاجل» با طالبان صورت بگیرد. معلوم است که هیچ چیز عاجلی برای امریکا و روسیه وجود ندارد. اما  برآورده شدن «عاجل» هدف خلیلزاد و لاوروف درقدم اول یک پی آمد دارد:

پایان کار حکومت دکترغنی.

دکترغنی در همان کنفرانس ژنیو، به اصطلاح، زنجیرهای «عاجل» خلیلزاد و لاوروف را «بافت» داد و « پشت قلعه انداخت» و گفت که پروگرام هایی را که شروع کرده تا هنوز به اختتام نرسیده و ۵ سال دیگر هم باید در قدرت بماند تا کار های نا تمام خود را تمام کند. با ارجاع به تجارب ده ها سال جنگ، ازعاجل بازی های دو بازیگر روی صحنه ( خلیلزاد و لاوروف) و مُهلت طلبی های غنی، به غیر از ادامۀ جنگ در طرح و اشکال جدید، دیگر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

دکترغنی از نفس اوضاع رخ صحنه و پشت صحنه آگاهی دارد که در پسِ مطالبات «عاجل» غیر از ادامۀ بازی جنگی چیز دیگری وجود ندارد و بهتر است او را حق اول بدهند که نخست باقی ماندۀ استخوان بندی وحدت ملی و بقای افغانستان را خرد و خمیر کند تا افغانستان به یک گذرگاه واقعی فاقد حدود و اربعۀ ملی تبدیل شود. افغانستان در نهایت، به چند دهلیز پیوند دهنده تجارتی تغییر شکل می دهد و مانند یک چهار راهی، هیچ کسی نمی تواند بگوید که مالک چهار راهی من هستم. چهار راهی صاحب مشخص ندارد. همه کسانی که از چهار مسیر روی آن تردد می کنند؛ مالک موقتی آن اند. غنی می خواهد بگوید که صلح و مصالحه صرفاً یک بازی فریبنده در سطح عمومی است. بهتر است او مشغول تصفیه حساب های داخلی علیه بسترهای متمردی باشد که به نام دگرگونی های جدید، از استقرار دو باره نظام جلوگیری می کنند. کدام نوع نظام؟ او درین باره حاضر به وضاحت نیست. فقط می گوید: نظام!
غنی این نکته را خوب می داند که دراجندای روسیه و امریکا، افغانستان یک جغرافیای زمینی واقعی نیست؛ جغرافیای متغییر نفوس است. نظام دلخواه، با تصرف نفوس مستقر می شود.