-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۹, پنجشنبه

دکترغنی: پست ریاست اجرائیه به باتور دوستم تفویض می شود!

ادامه مذاکرات مخفی بین جنرال دوستم و دکتر غنی به حواله خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، جمعه شب شماری از افراد پر نفوذ ولایت های پکتیا، خوست، پکتیا، ننگرهار، غزنی و میدان وردگ روی چگونه گی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اشرف غنی دیدار کردند. 

دکترغنی دست آورد های خود را به حضار تشریح کرد و گفت: آوردن اصلاحات دروزارت امور داخله، کنار زدن عطا محمد نور از حوزۀ بلخ، از بین بردن پایگاه های مردمی جنرال دوستم از مهم ترین دست آورد های دورۀ کاری من است. 

اما وقتی دکترغنی به نماینده گان گفت که تصمیم دارد جنرال دوستم را در انتخابات بعدی نیز با خود به همراه داشته باشد؛ شماری از حضار به رسم اعتراض برجا ایستاده و می خواستند مجلس را ترک کنند. رئیس جمهور به نازکی وضعیت زود پی برد و به اصرار از آنان خواست که برای وی پنج دقیقه مهلت بدهند. 

سپس دکترغنی گفت: شما حوصله داشته باشید، من ضمانت می دهم که انتقام داکتر نجیب را از دوستم خواهم گرفت. ملیشه های دوستم تاوان کشتن هزاران فرزند شما را ( طالب های کشته شده در دشت لیلی) خواهند پرداخت. برنامه حکومت بعدی با حوصله مندی نه بلکه با قاطعیت عملی خواهد شد. من کاری کرده ام که کسی پیدا نخواهد شد حکومت شما را مثل حکومت داکتر نجیب ساقط کند و عبدالخالق پیدا نخواهد شد تا قهرمانان شما را به قتل برساند. ( اشاره به عبدالخالق هزاره که سردار محمد نادر خان را با سه گلوله از پا درانداخت)
درگزارش آمده است که مذاکره بین دوستم و غنی ادامه دارد و حتی اشرف غنی حاضر شده است تا مقام ریاست اجرائیه را به باتور دوستم تفویض کند. قرار گزارش، درین جلسه اکرم خپلواک نیز حضور داشت.