-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۰, سه‌شنبه

هشدار خلیلزاد متوجه کسان دیگر است

ماموریت دکترخلیلزاد به هدف تشکیل یک دولت مشترک با طالبان درافغانستان با دشواری های جدی مواجه شده است. به نظر می رسد که شرایط روسیه و ایران برای امریکا درین باره به صرفه نیست. این روسیه است که اصل حضور پایگاه های امریکا در افغانستان را آماج گرفته است. هشدار خلیلزاد که ظاهراْ به آدرس رهبران و جریان های سیاسی در افغانستان صادر شده، حقیقت ندارد؛ این هشدار متوجه روسیه، چین و ایران است که پیام می دهد: اگر ما در افغانستان نباشیم، به جای ما داعش و هر گونه گروه های تروریستی مراکز خود را مستقر کرده و به سوی آسیای میانه ( دیر یا زود) سرازیر خواهند شد.