-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۳۰, جمعه

انس حقانی با ۸ تن دیگر از زندان رها شدند

روزنامه سیاست دیلی به حواله جیو پاکستان خبر داد که حکومت افغانستان براساس طرح نقشه راه دکترغنی برای صلح، ۹ تن از اعضای شبکه حقانی به شمول برادر جوانتر سراج الدین حقانی رهبری فعلی گروه حقانی را از زندان رها کرده است. در خبر آمده است که طالبان در جریان مذاکرات صلح با هیات امریکایی در دو روز پیش خواستار رهایی از رهبران کلیدی خود شده بودند.