-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۴, شنبه

تفاوت قوماندان غنی با یک یک قوماندان غیر مسوول

دکترغنی با یک قوماندان غیر مسوول مانند چه تفاوتی دارد جز این که اولی در کاخ ریاست جمهوری مستقر است و تفنگدار دریک قلعه محلی. قوماندان قانون شکن نیز یک گروه مسلح وحشی را با خود به هر جا همراه دارد؛ غنی هم. غنی یک دسته یاغی به نام PPS را از نام رییس جمهور رسمی افغانستان در رکاب خود دارد که هیچ دست کمی از دسته های مرگ ندارد.