-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۴, شنبه

معلمان: سرانه دانش آموزی ایران کمتر از افغانستان

برشی از قطعنامه فرهنگیان استان همدان ایران خطاب به تلویزیون دولتی ایران

در این قطعنامه آمده است: معلمان ایران می پرسند، اگر صدا و سیما مدعی است که از حق دانش‌آموزان دفاع می‌کند، آیا از حق دانش‌آموزانی که در مدارس کپری درس می‌خوانند نیز دفاع کرده است؟

آیا از مدارس فرسوده و نا امن بودن فضای فیزیکی مدارس و از فقر امکانات آموزشی و کمک آموزشی برای دفاع از حق دانش آموزان گزارش تهیه کرده است؟ آیا از دانش آموزان ِ خانواده های فقیر در حاشیه شهرها و روستاها که از تحصیل بازمانده اند، گزارش تهیه کرده است؟ آیا از نظر صدا و سیما کودکان کار، واجد ارزش برای تهیه برنامه هستند؟

در قسمت دیگری از فرهنگیان همدان که به ناچیز بودن سرانه دانش آموزی ایران حتی نسبت به افغانستان و لاپوشانی این موضوع مهم از سوی صدا و سیمای حکومتی پرداخته شده، آمده است: «آیا از رها شدن آموزش و پرورش، از بودجه ناچیز آن و از نگاه مصرفی و هزینه ای مسئولان کشوری به مقوله تعلیم و تربیت برنامه ساخته است؟

آیا صدا و سیما می داند که سرانه دانش آموزی ایران از کشور افغانستان هم کمتر است؟