-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

هیچ یک از اعضای گروپ اتمر در انتخابات رأی نگرفته اند

به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان هیچ یک از افراد گزینه شده از سوی محمد حنیف اتمر برای پارلمان آینده رأی نبرده اند. گزارش می گوید که اکثریت کسانی که از سوی افراد زورمند و امتیاز طلب سیاسی به میدان پیش شده بودند؛ آرای لازم کسب نکرده و بین حلقات زورمند سیاسی و کمیسیون انتخاباتی مشکلات سختی بروز کرده است. 
درگزارش گفته شده است که آقای اتمر در دیدار دو به دو با ظاهر آریایی با ارائه مشوق و رشوه مطالبه کرده است که یک دسته از افراد وی را در فهرست برنده ها شامل سازد. نتیجه صحبت های رئیس کمیسیون شکایات با آقای اتمر مشخص نشده است.  بسیاری از رهبران سیاسی و قومی اطمینان داشتند که گروپ های مختص به خود را به ولسی جرگه وارد کنند؛ اما انتظار و تلاش آن ها به جایی نرسیده است.