-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

مولوی های دولتی در صدد تکفیر زلمی خلیلزاد اند


 اختلاف بین اشرف غنی و خلیلزاد علنی شده و به دستور دکترغنی شورای علمای اسلامی برای ضربه زدن به خلیلزاد فعال شده است. به حواله منبع حاضر در صحنه، حلقه کوچک تشکیل شده در اطراف دکترغنی پلان دارند که دکتر زلمی خلیلزاد را تکفیر کنند.

منبع گزارش می دهد که دکتر غنی از اظهارات اخیر زلمی خلیلزاد که بیشتر از زبان رهبران طالبان و به طرفدرای از آن ها در رسانه های خارجی انتشار یافت؛ به خشم افتاده و در مشاوره با حواریون خویش تصمیم دارد شورای علمای اسلامی را به عنوان حربه ای برای کوبیدن خلیلزاد به عنوان عامل یهود و نصارا وارد صحنه بسازد.

امور مقدماتی راه اندازی یک جلسه ویژه متشکل از علمای دولتی تحت سر پرستی سلام رحیمی در حال انجام است و قهرمان جماعت تکفیری، آقای عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقات انتخاب شده است. وی به دلال علماء با ارگ معروف است. نامبرده از تنظیم حرکت انقلاب اسلامی در دولت نماینده گی می کند. حرکت انقلاب اسلامی اولین تنظیمی بود که رهبر متوفی آن- مولوی محمد نبی محمدی- از عاملان سرشناس آی اس آی به « امیرالمؤمنین» سال های هفتاد دست بیعت داد.

روز پنجشنبه، جاده های حاشیه غربی کابل به سوی خیمه لویه جرگه به روی تردد هزاران موتر مسدود شده و ردیفی از تانک ها برای مقابله با یک حالت اضطراری احتمالی در کنار جاده و اطراف خیمه صف بسته بودند. 
در خیمه لویه جرگه چه خبر بود؟
قراربرین است که خلیلزاد باید متوقف شود. این مأموریت را هیچ کسی جز یک دسته از تکفیری های اسلامی ( درازاء دریافت پول و امتیاز حج عمره) کس دیگر به انجام رسانده نمی تواند. سوء استفاده از مذهب با بهره وری از امکانات دولتی، حالا در دست گروه غنی افتاده است. نخستین جلسه در خیمه لویه جرگه سازمان داده شد تا به خلیلزاد اخطار داده شود که به نماینده گی از کفار در امور یک کشور اسلامی مداخله نکند!
در خیمه، آقای منیب کلماتی رکیک مشابه به دشنام به آدرس خلیلزاد حواله کرد و روند آماده سازی قیام علماء برضد خلیلزاد آغاز شده است. 
گزارش می گوید که این اقدامات بیانگر آن است که دکترغنی از احتمال برکناری یا صورت دادن یک معامله در غیاب وی با طالبان به وسیلۀ خلیلزاد مشتبه شده و اکنون برای مقابله آماده گی می گیرد. غنی ممکن است تمام گروه هایی را که تا این دم از صحنه رانده بود؛ دو باره با اعطای امتیازات کلان به دور خود بسیج کند. 

ن