-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۸, چهارشنبه

خلیلزاد خواستار معرفی نماینده گان طالبان در حکومت موقت شد

جیوپاکستان خبر داد که مذاکرات امروز بین خلیلزاد و طالبان درباره انفاذ آتش بس شش ماهه است.
جیو پاکستان به نقل از یک منبع طالبان خبر داد که در دومین روز گفت وگو ها بین هیات امریکایی و رهبران طالبان در ابوظبی بحث و مذاکره روی انفاذ آتش بس شش ماهه و چه گونه گی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در آینده متمرکز است. جیو پاکستان می گوید که ظرف دو روز، زلمی خلیلزاد با هیات طالبان سه نوبت مذاکره کرده است. مقامات طالبان به شرط ناشناس ماندن نام شان که امریکایی ها درباره اعلام آتش بس شش ماهه و همچنین اعلام نام نماینده گان طالبان در دولت موقت آینده اصرار می ورزند. 
با این حال، رهبران طالبان از پذیرش طرح آتش بس شانه خالی می کنند زیرا احساس می کنند که انفاذ آتش بس موقعیت آنان را صدمه زده و بالعکس،‌ کمکی است به دولت کابل و نیروهایی امریکایی. سفارت امریکا درکابل تا کنون در باره انکشافات ساعات اخیر چیزی نگفته اما طالبان روز گذشته در بیانیه ای انتباه دادند که آن ها مذاکرات بیشترینه در باره « اشغال امریکا» جریان داشت و درباره تشکیل دولت موقت، آتش بس انتخابات و دیگر مسایل داخلی اصلاْ بحثی در میان نبوده است.

درین حال خبرنگار دیلی تایمز نیز از ابوظبی گزارش داد که هیات امریکایی در دور سوم مذاکره با طالبان درحضور نماینده چندین کشور دیگر روی دو مساله- اعلام آتش بس ۶ ماهه و تعیین نماینده گان طالبان در حکومت موقت- پافشاری دارند.