-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۹, پنجشنبه

پایان جنگ در افغانستان با شرمنده گی و فرار توأم خواهد بود

روزنامه امریکایی لاس انجلس تایمز: جنگ افغانستان دربن بست نیست؛ باخته شده است.روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که مذاکرات مستقیم امریکا با دشمن در افغانستان به معنای آن است که جنگ باخته شده و امریکا در برقراری نظم و آرامش در افغانستان ناکام مانده است.

طالبان در حاضر بیش از ۶۰ درصد قلمرو افغانستان را در کنترول خود دارند. بدترین و مهم ترین ویژه گی جنگ در افغانستان این است که امریکا بی سروصدا حاضر به مذاکره با دشمن شده است.

روزنامه می نویسید: هدف فوری عملیات نظامی که در سال ۲۰۰۱میلادی درافغانستان شروع شد؛ نابودی گروه طالبان و جلوگیری از تبدیل افغانستان به لانه های تروریزم بود. اما اکنون امریکا دنبال ختم جنگ با طالبان است و این حالت پذیرش واقعی شکست در جنگ است.
اما روزنامه می گوید این که امریکا درتلاش کاهش تلفات خود در افغانستان امری منطقی است و باید هرچه زود تر عملی شود. 
لاس انجلس تایمز می گوید اگر بسیاری از امریکایی ها امریکا را عامل نجات دهنده تاریخ تلقی می کنند، داستان درگیری امریکا در افغانستان احتمالن از نوع دیگر است. مگر درکل، ما از ابرقدرت های دیگر چندان تفاوتی نداریم. جنگ افغانستان از آغاز با یک توهم آغاز شده بود که گویا امریکا به افغانستان آزادی عطا کرده و آن را دگرگون می کند. جنگ افغانستان پایان یافتنی است اما توام با شرمنده گی و فرار.