-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۹, پنجشنبه

اوقات تلخی داماد امریکایی ها در ارگ کابل

حمدالله محب یک فرد دو تابعیتی و داماد امریکا است. مهم ترین مشغله اش در سفارت افغانستان در واشنگتن این بود که به گرفتن عکس سلفی در مراسم رسمی امریکا توفیق یابد؛ عکسی که ترمپ یا دست کم شماری از اعضای کنگره امریکا در آن رؤیت شده بتوانند. حالا این آقا آمده از غنی اجازه گرفته و به آدرس خلیلزاد کنایه تویتری می پراند. درکارزار دپلوماسی که برای مذاکره با طالب آغاز شده، مشارالیه کمترین سنگ اندازی کرده نمی تواند. در تعاملی که در سطح کلان در جریان است، حمدالله محب عددی هم حساب نمی شود.