-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۸, شنبه

بعد از نیافتن معاون اول به دکترغنی، انتخابات به تأخیر افتاد


 ضرارمقبل، دکترعبدالله، احمدولی مسعود و ثریا دلیل معاونیت اول دکترغنی را رد کردند.تازه ترین موضوع اخبار شده به گزارشنامه افغانستان این است که اعلام سه ماه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دستور شخص دکترغنی صورت گرفته است. گزارش مشعر است که دکترغنی با وصف تلاش های زیاد، در یافتن یک معاون اول درتکت انتخاباتی خودش ناکام شده است.
به نقل از حلقۀ نزدیک به رئیس جمهور، گفته شده نیمه شب مسوولان کمیسیون انتخابات هدایت دریافت کردند که تاریخ راه اندازی انتخابات از ماه حمل به ماه سرطان تغییریابد. 
دکترغنی ظرف هفته های اخیر دست و دامن دکترعبدالله، ضرارمقبل، احمدولی مسعود و ثریا دلیل را چسبیده بود تا به معاونت اول وی در انتخابات آینده راضی شوند؛ اما هیچ یک از آن ها اعتنایی به دعوت وی نکرده اند. حتی دیداروی با اسماعیل خان نیز بی نتیجه پایان یافت. برخی نزدیکان غنی ترجیح داده بودند که رئیس جمهور کسی را از شورای انسجام جمیعت اسلامی ( شورایی که درزمان حنیف اتمر ساخته شد) به حیث معاون اول برگزیند؛ اما غنی گفته است که این شورا حمایت مردمی ندارد. تلاش های انجنیر رحیم نیز دری راستا به جایی نرسید. این نشست ها در خانه داماد سیداکرام نماینده قبلی ولسی جرگه واقع کارته آریانا سازماندهی شده بود.