-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۱, چهارشنبه

خبر بد برای دکتر غنی و کل افغانستان


روزنامه نیوز پاکستان می گوید که تضعیف حکومت افغانستان باعث تأمین یک صلح قوی و پایدار نمی شود. روزنامه The News  چاپ پاکستان نوشته است که روسیه و امریکا با ایجاد رابطه مستقیم با گروه طالبان، دولت کابل را دور زده اند.
غنی از ابتدای ماه آگست سخت تلاش کرد تا کنفرانس برنامه ریزی شده صلح در مسکو را به تعویق اندازد. اما هنگامی که مسکو در ماه نوامبر اقدام به راه اندازی همایش مسکو کرد، غنی مجبور شد یک هیات غیر رسمی را به آن جا اعزام کند.
اوایل ماه جاری امریکا در یک اقدام استراتیژیک، دولت افغانستان را از جریان مذاکرات دکتر زلمی خلیلزاد فرستادۀ ویژه وزارت خارجه امریکا با طالبان حذف کرد. خلیلزاد روی برخی موارد از جمله خروج اردوی امریکا از افغانستان با نماینده گان طالب گفت و گو کرد. 

روسیه و امریکا با انجام مذاکرات مستقیم با طالبان توانسته اند منافع جئوپلتیک خود را تأمین کنند. امریکا علاقه مند ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و حفظ حضور خویش درین کشور است تا از نفوذ ایران، روسیه و چین در منطقه جلوگیری کند.

روسیه می خواهد با خاتمه بخشیدن به غیابت سی ساله خود در افغانستان، ظهور و پیشروی گروه داعش در سرحدات جنوبی خود را لگام زده و جبهه نرم دیگری را در مقابله با امریکا باز کند. امریکا و روسیه با گشایش باب دیدار های مستقیم با طالبان نشان می دهند که دولت دکترغنی برای انجام یک فرآیند پایدار برای صلح ناتوان است. از همین رو، جامعه بین المللی به سردمداری امریکا و روسیه دولت کابل را کنار گذاشته و خود وارد تعامل صلح با طالبان شده اند.

این وضعیت نه تنها برای دکتر غنی که امیدوار است با بهره گیری از اهرم صلح و مذاکره، زمینه را برای انتخاب دوباره خود به ریاست جمهوری را مساعد کند؛ یک خبر بد است بلکه برای کل افغانستان یک خبر بد است. نادیده گرفتن دولت افغانستان از سوی بازیگران خارجی بر نهاد های سیاسی این کشور ضربۀ کاری وارد می کند. چنین وضعیتی دولت کابل را مجبور به عقب نشینی کرده و یک گروه مسلحی را که سالیان دراز کشور را به ویرانه بدل کرده است؛ مشروعیت می بخشد. اگر روند صلح بر وفق سیاست امریکا و روسیه به طور یک جانبه پیش برود؛ نتیجه آن یک حکومت ضعیف در افغانستان ( چه غنی در رأس آن باشد یا نباشد) خواهد بود که در نهایت امکان هر نوع توافق صلح را تضعیف می کند. افغانستان به برای رسیدن به ثبات و امنیت نیازمند قدرت است. 
یگانه گزینه برای جامعه جهانی این است که هرگونه طرح صلح از طریق دولت و نهاد های رسمی افغانستان هدایت شود. مردم افغانستان باید بخشی از پروسه صلح برای رسیدن به یک صلح واقعی باشد. آن ها باید آزادانه بتوانند تصمیم بگیرند و آن زمانی است که انتخابات ماه اپریل برگزار شود.