-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۷, شنبه

خورد کردنش در مذاکرات برای امریکا مشکل شده!

فشار متفقین- روسیه، ایران، پاکستان و چین بر امریکا در حال افزایش است.

اول فیصله کردند که مقام طالبان را تا سطح یک جریان مشروع بالا ببرند و «مذاکرات مستقیم» را با آن ها شروع کردند. متحدان جهانی و منطقه ای طالبان طرفدار این نیستند که طالبان برای مذاکره با نماینده امریکا اظهار العطش کنند و خود را محتاج نشان دهند. به زودی فارمول تغییر یافت و طالبان برای ادامه مذاکره «مستقیم» با طالبان شرط و شرایط تازه اعلام کردند؛ یعنی همان جریان تروریستی که همدست بن لادن بوده و به خاطر حمایت از رهبر تروریست های جهانی، دولت شان را سقوط دادند؛ حالا چنان بالای خود امریکا استغنا نشان می دهد که حیران مانده اند که چه چاره کنند؟
مقامات نظامی امریکا بدین باورند که غلتیدن دو بارۀ طالبان در چهارچوب آشتی ناپذیری و قدرت نمایی به خاطر آن است که در مذاکرات و معامله آینده وزن مطالبات خود را سنگین بسازند. اما اوضاع از حول وحوش روسیه و ایران و گسترۀ شوروی سابق حکایه از آن دارد که بحث برین است که امریکا باید افغانستان را ترک کند. آن ها ظاهراً به چیزی کمتر از بیرون راندن پایگاه های امریکا از افغانستان راضی نیستند. سفیر امریکا- جان باس- دو باره به خط اول برگشته و لاچار می گوید خط سرخ ما با طالبان این است که باید با حکومت افغانستان گفت و گو کنند!