-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۹, پنجشنبه

برخی نکات سخنان سفیر امریکا با طلوع

ما درین جا به خواست حکومت قانونی افغانستان هستیم. آن ها مشکلات خود را با حکومت افغانستان حل کنند. احساس می کنند که مسایلی با امریکا دارند که حل شود. این درست است. ضرب الاجل شش یا نه ماه از  کجاست؟ ما به نماینده گی از حکومت و مردم مذاکره نمی کنیم. تحمیل بر افغان ها نتیجه نمی دهد. از طالبان بپرسید که چرا علاقه مند به گفت و گو هستند! طالبان واقعاً به راه حل از طریق مذاکره باورمند شده اند. ما براساس توافق نامه امنیتی این جا حضور داریم. خط سرخ شما در مذاکره چیست؟
طالبان باید با حکومت ومردم افغانستان گفت و گو کنند. یک راه حل باید ازداخل خود جامعه باشد. چیزی به طالبان باید داده شود تا یک راه حل دایمی پیدا شود.