-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

پرواز محموله های دالر به سوی طالبان

طالبان از کدام منابع پول به دست می آورند؟
روزنامه دیلی تایمز این سوال را مطرح کرده است که طالبان هزینه مالی خود را از کجا تأمین می کنند؟

دیلی تایمز می نویسد:  در سال های پسین، طالبان با راه اندازی شبکه پیچیده مالی و سیستم جمع آوری مالیات هزینه عملیات جنگی خویش را اداره کرده اند. از سال 2011 به این سو عواید سالیانه گروه طالبان تخمیناً 400 میلیون دالر بود اما اخیر به نظر می رسد که عواید آن ها به یک و نیم میلیارد دالر افزایش یافته است. 
این روزنامه می گوید که نیروهای امریکا از بیشتر از یک سال پیش، تاسیسات مواد مخدر را که بخش اعظم عواید طالبان از آن به دست می آید تحت ضربات هوایی قرار داده اند اما درآمد گروه طالبان تنها به عواید مواد مخدر خلاصه نمی شود. صادرات مواد مخدر در یک سال حدود 1.5 تا 3 میلیارد دالر است و افزون برآن ده در صد عواید طالبان از گرفتن مالیات بر کشت زار های مواد مخدر به دست می آید. 
این درحالی است که نیروهای امریکایی ادعا کرده اند که در سال 2018 حدود 400 تا 500 مرکز تهیه و تصفیه مواد مخدر را در مناطق تحت اداره طالبان به خصوص در هلمند نابود کرده اند. روزنامه به نقل از یک تحقیق بی بی سی می گوید که طالبان علاوه بر پولسازی از حساب مواد مخدر، آن ها در هفتاد درصد قلمرو افغانستان مسلط اند یا نفوذ دارند و از همین مناطق به اشکال مختلف  از جمله از تاسیسات تلفن های موبایل از مردم مالیه جمع می کنند. 
طالبان تنها از شرکت برق برشنا دو میلیون دالر به دست آورده اند. همچنان طالبان با تصرف پایگاه های نظامی و تاسیسات دولتی غنایم بزرگی از قبیل اسلحه و جنگ ابزار های مختلف را به دست آورده اند. 
علاوتناً در یک گزارش منتشره در سال 2014 متحد ملل گفته شده که طالبان ده درصد از جمع 30 درصد عواید غیرقانونی انواع معادن در افغانستان را به دست می آورند. آن ها از هر لاری بارگیر شده از ساحه معادن 500 دالر مالیه می گیرند. درآمد مجموعی طالبان از حساب معادن سالیانه به 50 میلیون دالر می رسد. گذشته ازین ها، شماری از مقامات دولت افغانستان و امریکایی به دادن کمک های مالی به طالبان متهم می باشند که این ادعا مکرراً از سوی آن ها رد شده است. 
افرادی در پاکستان و چندین کشور حوزه خلیج مبالغ بزرگی از کمک مالی را سالانه در اختیار طالبان قرار می دهند که به گفته کارشناسان سرجمع مبالغ به 500 میلیون دالر می رسد. یک سند فاش شده از سوی سی ای ای در سال 2008 مشعر است که طالبان مبلغ 106 میلیون دالر را از منابع خارجی به ویژه کشورهای عرب خلیج به دست آوره اند.