-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۱, چهارشنبه

پاکستان اقدام امریکا را محکوم کرد

به حواله شبکه نیوز چینال ۱۰ ، پاکستان تصمیم مقامات امریکا را در مورد درج نام پاکستان در فهرست کشور های ناقض آزادی های مذهبی محکوم کرد و آن را حرکتی « یک جانبه و سیاسی» قلمداد کرد. مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا به هدف پشتیبانی از مردم و باور های آن ها نام پاکستان را در سیاهه کشورهایی درج کرده است که مایه نگرانی می باشد. با این حال پمپئو بحث اعمال تحریم ها بر پاکستان را به خاطر منافع ملی امریکا مطرح نکرده است. 
وزارت خارجه پاکستان ضمن محکومیت اقدام امریکا گفته است که پاکستان یک جامعه چند مذهب و کثرت گرا است و مردم با مذاهب و باور های متفاوت شان در کنار هم زنده گی به سر می برند.