-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

مقام پاکستانی: اشرف غنی اجنت های هندی را از تورخم اخراج کند!


نشست خبری یک وزیر کابینه پاکستان در سالن مطبوعاتی لندی کوتلنیوز انترنیشنل روزنامه معتبر چاپ پاکستان به نقل از  نورالحق قادری وزیر امور مذاهب و هم آهنگی مذهب در پاکستان نوشت تا زمانی که به توطئه چینی جاسوسان هندی از طریق خاک افغانستان علیه پاکستان خاتمه داده نشود، اسلام آباد نمی تواند با کابل روابط خوبی داشته باشد. 

وی که در سالن مطبوعاتی لندی کوتل سخن می گفت افزود: حکومت افغانستان باید درین باره بیاندیشد که از دوستی پاکستان بیشتر بهره می برد یا از همراهی با هندوستان.
وی اظهار داشت که درحال حاضر اجنت های هندی مانع برقراری رابطه بین افغانستان و پاکستان می باشند. نورالحق قادری گفت: پاکستان خواستار روابط آزاد تجاری با افغانستان از طریق مرز تورخم است و این زمانی تحقق می یابد که رئیس جمهور افغانستان مآموران هندی را از خاک خود اخراج کند.