-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۳۰, جمعه

پنتاگون، هند را متحد واقعی افغانستان توصیف کرد

تایمز اف اندیا از واشنگتن گزارش داد که وزارت دفاع امریکا هند را متحد واقعی افغانستان در منطقه خواند و بر سهم و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان تاکید کرده است. پنتاگون در گزارش نیمه نخست سال ۲۰۱۸ در ماه جون تا نوامبر گفته است که هند سیاست جدید امریکا در امور جنوب آسیا به فرصتی برای رشد روابط اقتصادی با افغانستان بدل کرده است.