-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۳۰, جمعه

در سوریه، کُرد های قربانی می شوند؛ درافغانستان، کی ها؟

در ادامه مذاکره محرمانه و تلفنی ترامپ و اردوغان رئیس جمهور ترکیه که ظاهرا بر سر تدارک حمله ارتش ترکیه به کردهای سوریه در شرق فرات بوده، روز گذشته ترامپ در توئیت خود نوشت که سربازان امریکا از سوریه خارج خواهند شد. شمار این سربازان 2 هزار نفر اعلام شده است. تاکنون امریکا ترکیه را از حمله به فرات به دلیل حضور سربازان امریکائی در این منطقه و مناسبات حمایتی که ظاهرا از کردهای سوریه داشت منع کرده و هشدار میداد. شواهد نشان میدهد توافق بر سر حمله به شرق فرات و پاک کردن این منطقه از کردهای سوریه حاصل شده است. حمله ای که جمهوری اسلامی نیز به زبان نمی آورد اما سخت با آن موافق است زیرا دولت خودمختار کردها در سوریه را سرود دومی میداند که یاد کردهای ایران داده می شود. سرود اول دولت خودگران کردهای عراق است.
آنچه که ظاهرا شرط یک تصمیم درست برای کردهای سوریه است و روسیه و ایران می توانند مشوق آن باشند اینست که کردهای سوریه سریعا با دولت سوریه وارد مذاکره شوند و حمایت ارتش سوریه را پشتوانه تفاهمی کنند که با دولت سوریه بدست می آید. در اینصورت بصورت طبیعی باید حمایت ارتش روسیه از ارتش سوریه شامل حمایت از کردهای سوریه نیز بشود و از این طریق هم امریکا از سوریه بیرون می رود و هم ترکیه برای حمله به کردهای سوریه بجای جلب رضایت امریکا، باید روی مقاومت کردها به کمک ارتش سوریه و قوای روسیه حساب کند. شاید در تفاهمی که بدست می آید همه آنچه که کردهای سوریه انتظار آن را دارند و حق خود میدانند بدست نیآید اما همیشه هر دستآوردی با توجه به شرایط و امکانات نسبی است.