-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

استخدام اسدالله خالد و امرالله صالح اوضاع را بدتر خواهد کرد

دکترغنی برای تمدید حاکمیت خود به پرداخت رشوه های سیاسی در دقایق نود دوره اش آغاز کرده است. دکترغنی که در سال های حاکمیت خود، رقبای سیاسی را با استفاده از چماق جنگ قومی ( حتی در سطح خانه به خانه) می تارانید، اکنون به ترفند تازه ای متوسل گشت. 
استخدام اسدالله خالد و امرالله صالح تنها بخشی از پروژه صف شکنی در اردوگاه رقبای سیاسی نیست؛ نتیجه این تعجیل، قبل از همه تشدید بی سابقۀ جنگ است. 
 با آمدن اسدالله خالد به وزارت دفاع، اوضاع و انتظامات عملیاتی نسبت به گذشته بدتر خواهد شد و انتصاب صالح در رهبری سازمان پلیس هیچ تغییری مثبت در بی نظمی، فساد و خود سری رونما نخواهد کرد. دلیلش این است که فساد و باند بازی درین دو وزارت، با الهام از سیاست های ضد ملی شخص غنی، یک حکومت سایه و نا مشهود موازی را شکل داده است که قوی تر از حکومت غنی است.
 این تصمیم ارگ مطلق جنبه صرفاْ سیاسی و موقت دارد و واکنش های سختی را در سطح منطقه و داخل ایجاد خواهد کرد. درکارنامه اسدالله خالد از نظر امنیتی و دفاعی روایت درخشان و تجربی ثبت نشده است. خالد زمانی درمقام ریاست امنیت ملی نشسته بود؛ یک انتحاری سهل به خانه اش داخل شد و بغلش کرد؛ حالا چه دلیل قانع کننده ای می تواند اختراع شده باشد که مشارالیه از افغانستان دفاع کند؟
 این دو سکتور امنیتی به افسران جنگ پخته و قاطع نیازمند است. این دو شخص هیچ گاه دستور نظامی جنگی صادر نکرده اند و مجموع کارنامه های شان نشان می دهد که به جای امر قاطع، برای حل یک مساله از زیر دستان،  خواهش کرده اند که چنین شود و چنان نشود. با خواهش هیچ کاری جلو نخواهد رفت.

یاد تان باشد که ( صالح و خالد) چندین مرتبه نسبت به برمک و بهرامی از سرقوماندان خود خوانده ای که اگر بیخ گوشش یک کلاشینکوف فیر شود، بی هوش خواهد شد؛ فرمانبر چشم بسته خواهند بود.

این تصمیم در بهترین حالت ممکن، صرفاْ به اندازه و حجم کاندیداتوری دو باره دکتر عبدالله می تواند مفید واقع شود وقس علیهذا....