-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۹, پنجشنبه

اعلام نامزدی احمدولی مسعود به ریاست جمهوری


احمدولی مسعود: دکترغنی درنابودی اعتماد ملی نقش تباه کن بازی کرد
ما برای پایان دادن به بن بست، بحران عظیم وایجاد یک دولت ملی و پاسخگو به میدان انتخابات وارد می شویم.احمد ولی مسعود برادر آخرین چریک آزادی- احمد شاه مسعود-  امروز در همایش وفاق ملی پیرامون انتخابات و صلح، نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

 ولی مسعود گفت برای شکست بن بست و پایان دادن به وضع نا به سامان جاری و لحاظ به ارزش های مشترک و همگرایی، از آدرس مردم و جنبش جهاد و مقاومت، با برنامه جامع و همکاری مردم آماده ثبت نام برای ریاست جمهوری سال 1397 می باشم. 
وی علت پیشگامی خود در انتخابات را مقابله با اوضاع نا به سامان سیاسی، اجتماعی و امنیتی بیان کرد و گفت وضعیت جاری از سالیان پیش قابل پیش بینی بود. احمد ولی گفت ظرف هفده سال اخیر پیشنهادات مکرری را برای مشارکت در دستگاه حکومت و اجرای مأموریت در مقام معاونت ریاست جمهوری رد کرده است. مشارالیه استدلال کرد که مردم افغانستان قربانی بی شمار داده اند و برای حفظ دست آورد های مقاومت و ایثارگری های قهرمان ملی تکیه صرف به یک مقام تشریفاتی دردی را درمان نمی کند و ما باید سیستمی را بسازیم تا همه مردم افغانستان بتوانند هم با خود زنده گی کنند و هم با دیگران.

طرح احمدولی ایجاد مجمع وفاق ملی و تبدیل اهداف آن در چهارچوب دولت فراگیر آینده است. مؤلفه های کلیدی این طرح برگرفته از وصیت شادروان احمد شاه مسعود است که با حذف وی از صحنه نیمه کاره ماند. ولی مسعود گفت که جهان بینی مشخص و ابعاد آینده نگری احمد شاه مسعود در اختیار ماست و اینک طرح اجندای ملی مدون را در اختیار داریم.
ولی مسعود انتقاداتی سخت بر حکومت ها و دولت مردن سیاسی قبلی وارد آورد و آنان را متهم به اهمال در رفع مسوولیت ها و نادیده انگاشتن خطراتی کرد که اینک مردم را با بحرانی عظیم رو به رو کرده است. وی گفت ما گفته بودیم که سیاست خارجی ها تغییر می کند واز همین حالا باید یک مرجع ملی به وجود آید. اما کسی به این موضوع اهمیت نداد. 
وی حکومت وحدت را در تمامی عرصه یک دستگاه ناکام ارزیابی کرد که حتی سند توافق نامه سیاسی خود شان را اجرایی نتوانستند. وی هشدار داد که هرگاه مانند گذشته هنجارهای سالم و اصول دموکراسی در انتخابات زیر پا شود، نتیجه انتخابات قابل قبول نخواهد و بحران ازین هم عمیق تر خواهد شد. مردم و جامعه جهانی از سیاستگران هفده سال خسته شده اند. حکومت کنونی در نفاق اندازی میان مردم و نابودی اعتماد ملی نقش تباه کن ایفا کرد. بدون یک رهبری مبتنی بر مشارکت عمومی ملی بحران استمرار می یابد. نقش بازیگران داخلی در سالیان پسین، در ایجاد بحران کمتر از توطئه های بیرونی نبود.

ولی مسعود با اشاره خاص به دکتر غنی افاده داد که وی تلاش به تمدید حکومت دارد. اما ما می گوئیم درین مدت اگر یک وجب به صلح نزدیک می شدید این حرف شما توجیهی داشت. در دوره شما نفاق قومی و بی انتظامی به اوج خود رسید. کلیه اقشار ملی را نادیده گرفتید. برای ما صلح ثبات ووفاق سیاسی، حفظ ارزش های شهروندی هنجار های دموکراتیک خطوط سرخ آن به حساب آید. 
ولی مسعود نتیجه گرفت که امتیاز جریان وفاق ملی، برنامه محوری است. ما افغانستان برای افغانستان میخواهیم نه قوم و قشری خاص. نیروهایی که حساسیت قومی را دامن می زنند کشور را به پرتگاه می کشانند. ما خواستار دولت ملی پاسخگو می باشیم.