-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

دردهلی نگرانی به وجود آمده است

Daily O  یک روزنامه هندی می نویسد که خروج امریکا از افغانستان  از نظر بسیاری از تحلیل گران استراتیژیک در دهلی به مثابه آغاز یک پایان برای « بازی بزرگ» در افغانستان تلقی می شود. این رویداد تنها برای افغانستان مایه نگرانی نیست بلکه این حرکت برای هند نیز تشویش به بار آورده است. بیم از بی ثباتی و طالبانیزه شدن افغانستان، بالای هند تاثیر گذاشته و تروریزم جهادی را افزایش بخشیده و سرمایه گزاری های سیاسی، دپلوماتیک، اقتصادی و امنیتی هند در افغانستان را برباد می کند.
روزنامه می گوید که هند ممکن است تا یک زمانی از بازی در افغانستان خارج شود اما در نهایت هند راهی برای این مساله پیدا خواهد کرد. این زمانی اتفاق می افتد که هند به جای استفاده از قدرت نرم، سیاست عملی و سخت افزاری کافی نیز در افغانستان در اختیار داشته باشد ودر کاربرد قدرت سخت در آینده تردیدی به خود را ندهد. اولین کاری که هند باید انجام دهد این است که برای رسیدن به منافع خود از شکوه و شکایت در رابطه به بعضی کشور ها از جمله شرکای استراتیژیک خود مانند امریکا دست بردارد. برای استراتیژیک های هند مهم نیست که امریکا در آن جا ناکام مانده یا به افغانستان خیانت کرده است.