-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

انتقال ۶ تریلر انباشته از دالر از طریق افغانستان به ایران

انتظار می رفت بعد از اعلام تحریم های جدید نفتی و بانکی علیه ایران، قیمت یک دالر در بازار های ایران از مرز ۳۰ هزار تومان بگذرد. اما برعکس محاسبه های امریکا، قیمت دالر به جای جهش پرشتاب، تنزل کرد و اکنون در سطح ده هزار تومان مبادله می شود. در باره علت دراماتیک قضیه، اخیراْ مراجع غیر رسمی می گویند که هند و چین با سقوط اقتصاد و امنیت ایران مخالف اند و در برابر امریکا ایستاده اند.
قرار گزارش، شبکه های عملیاتی سری هندی ها مستقر در شهر کراچی پاکستان برای تحویل شش موتر تریلری انباشته از دالر های ذخیره شده در استاک های پول غیر رسمی ( سیاه) به ایران از طریق عبور از خاک افغانستان موفق شده اند. این مساله از سوی هسته های اطلاعاتی پاکستان به امریکایی ها توضیح داده شده است. در سال ۲۰۰۹ نیز هندی ها ذخایر تهی شده ایران در بانک ها را انباشتند و اینک اتحاد اقتصادی چین- هند علیه سیاست های امریکا به طور جدی قامت افراخته اند. 
این اطلاعات از طریق خبرگزاری ها مخابره نمی شوند و بخشی از چکیده های خبری در شبکه های مجازی است که گاه، بعد از نشر، یک دقیقه بعد یا بیشتر از صفحه ناپدید می شوند. 
هند در بندرگاه چاه بهار نیروی عظیمی را به کار انداخته است تا از طریق پیوندگاه منطقه ( افغانستان) پروژه های حیاتی چند جانبه را در همسویی با ایران و چین به کار اندازد.