-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۹, دوشنبه

دانفورد: ما درافغانستان می مانیم


به حواله روزنامه دان،‌ جوزف دانفورد فرمانده امریکایی هشدار داد که خروج امریکا از افغانستان عامل بی ثباتی در جنوب آسیا است و به تروریست ها امکان می دهد که تهاجم دیگری را بر خاک امریکا سازماندهی کنند. از همین رو وی توصیه کرده است که اردوی امریکا تا زمان ثبیت اوضاع امنیتی در افغانستان در آن جا باقی بمانند. 
دانفورد در یک گفت وگوی ویدیویی با واشنگتن پست اظهار داشت:
 توصیه من ترک افغانستان نیست؛ به خاطری که به باور من خروج از افغانستان نه تنها عامل ایجاد بی ثباتی در آسیای جنوبی است بلکه تروریست ها مجدداً وامی دارد که پلان حمله دیگر بر مردم امریکا را سازماندهی کنند.