-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

امریکا زنده گی طالبان را تضمین می کند!

روزنامه اکانومیک تایمز تازه گزارش داد که امریکا مایل است طالبان را قانع کند که در صورت پیوستن به پروسه مصالحه در افغانستان شبکه های به هدف ایجاد شغل برای اعضای طالبان را به وجود بیاورد. به گزارش روزنامه دان، وزارت دفاع امریکا همچنان برای افغانستان جدید ( بعد از موفقیت مصالحه) برنامه بازسازی را در مناطق تحت سلطه شورشیان پیش بینی کرده است. 
در بخشی از گزارش پنتاگون که به کنگره فرستاده شده آمده است آن عده از نفرات طالبان که از جنگ خسته شده و سلاح خود را به زمین می گذارند، آن ها به جامعه مدغم می شوند و کار و زنده گی خود و خانواده های شان تضمین می شود. 
درگزارش گفته شده که رهبران محلی خواستار برنامه های توسعه ای درمقیاس پروژه های کوچک می باشند این درحالی است که دولت افغانستان کدام برنامه ملی برای ادغام مجدد را ترتیب نداده است.