-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۷, سه‌شنبه

منابع آب افغانستان‌ آلوده شده اند

به گزارش ریلیف وب، موسسه داکار در کنگره بین المللی درکوریای جنوبی که به هدف بررسی تغییرات آب و هوا درجهان برگزار شده بود، از تاثیرات ناگوار تغیرات آب و هوا بر منابع آب افغانستان هشدار داد. محمد حسن صافی کارشناس ارشد آب های زیر زمینی در موسسه داکار به شرکت کننده گان کنگره گفت:
من براساس پژوهش معتبری که انجام داده ام در محضر این کنگره می توانم در باره آمار منابع آب افغانستان در اثر تغییرات آب و هوا اطلاعاتی بدهم که در گذشته وجود نداشت. وی گفت داکار با تحقیقات قابل ملاحظه روی ۳۴۸۱ منبع آب آشامیدنی مشخص کرده کرده است که در صد قابل توجهی از منابع آب آشامیدنی در اثر فعالیت های بشری و حوادث زمین شناسی آلوده شده اند.