-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

تشویش هندی ها

تایم آف اندیا تحت عنوان عنوان تراکم ابرها: اگر امریکا مایل به خروج از افغانستان باشد، هند باید برای مبارزه با چالش های امنیتی آماده باشد؛ مقاله ای نوشت که درآن امده است:  
 پروژه امریکا- هند بعد از سقوط طالبان در ۲۰۰۱ در افغانستان با وجود کش وقوس های سیاست خارجی امریکا،‌ مشترک بود. امریکا بعد از حمله به عراق، افغانستان را از نظر انداخت و بر لانه های تروریستی در پاکستان نیز چشم فروبست. اکنون امریکا به نظر می رسد که صبرو طاقت از کف داده و آماده خروج کامل از افغانستان است که این امر مطمئناً به نفع طالبان و پاکستان تمام خواهد شد.