-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۶, جمعه

مرتضوی تاوان اشتباهات خود را تا دیر زمانی خواهد پرداخت

شاه حسین مرتضوی درین هفته های اخیر احساس ذله گی و پریشانی می کند. «معاون سخنگوی» زمانی در معرض یک سیلاب واکنش های مردمی قرار گرفت که علاوه بر دساتیر و دیکته های سرکار، عواطف و قضاوت های فردی خود را نیز در برابر سیاسیون و افراد دارای مرتبت ووجهه به کار گرفت. درجه «معاون سخنگو» در نفس خود یک طنز است. این نخستین بار است که یک سخنگوی حکومتی، با صنوف مختلف اجتماعی و سیاسی در افتاده و احساسات شخصی خود را علیه آنان به کار می گیرد. هارون چخانسوری را در حفاظ ولفاف نگه کردند اما این بنده خد را مثل سوته و مشت علیه مردم پیش انداختند. شاید به شخصه متوجه شده باشد که مرتکب اشتباهاتی از روی احساسات شده است و زمان زیادی خواهد گذشت تا وی بتواند خودش را از زیر رگبار هزلیات و ریشخندی های سطوح مختلف مردم بچ کند.