-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۸, چهارشنبه

از نظر پاکستان، سرحد ما گردنه های هندوکش است؛ نه ساحه دیورند!

 یک نظر سیاسی ------
(در مورد خط دیورند) 

غوث «جانباز»


به باور من، ساده لوحانه خواهد بود هرگاه بپنداریم که با به رسمیت شناختن خط "دیورند" اختلافات کشور ما با پاکستان رفع خواهند شد...
نخیر، معکوساً! منحیث شاگرد حقوق و روابط بین الملل پیش بینی میکنم که اختلافات فاجعه بار ما با پاکستان دو برابر خواهند شد... چرا؟
به دلایل آتی:
۱. پاکستان طی بیش از ۳۵ سال اخیر (ممکن قبلاْ از آن هم...) به حدی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، استخباراتی... افغانستان نفوذ نموده که حتی تصور آن وحشتناک به نظر میرسد.
۲. ادارۀ نظامی پاکستان عملاً سیاست تبدیلی بخش بزرگ از افغانستان را به "پس خانۀ احتیاطی" (عمق ستراتیژیک) عملی شده میداند، به زعم نظامیان پاکستانی برای تطبیق نهایی این پروژه فقط باید یکی دو گام تکتیکی دیگر برداشته شود.
۳. میتوان هیچ شکی نداشت که بلافاصله پس از به رسمیت شناختن "دیورند" سرحد با پاکستان در دامنه های هندوکش قرار خواهد گرفت. (در سالنگها)
۴. طبیعتا"، جنگ های داخلی و همچنان مقاومت در برابر اشغالگران پاکستانی در حصص مختلف افغانستان در خواهند گرفت... ناآرامی ها، منازعات، و زد و خورد های ممتد و مستمر و اوجگیر باعث خواهند شد تا به اصطلاح "جامعۀ جهانی" (عمدتاً اضلاع متحدۀ امریکا، برتانیۀ کبیر و قسماً جمهوری خلق چین، احتمالاً فدراسیون روسیه) از حکومت پاکستان رسماً بخواهند تا با استفاده از روابط " تاریخی و نفوذ عمیق " خود در افغانستان به مهار ساختن اوضاع در کشور ما بپردازد و فعالتر داخل عمل شود.
۵. همچو مجوزی منجر به کنترول درآوردن مکمل افغانستان از طرف نظامیان پاکستان گردیده و بدینترتیب سرحد پاکستان اینبار بالای دریای زیبا و تاریخی "آمو" تقرب پیدا خواهدکرد... که نباید!
از مه یک یادآوری بود....!