-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۰, شنبه

دکترغنی باید برای یک تیم جدید جای خالی کند

آقای اتمر گفت: ما از برگشت طالب استقبال می کنیم نه از برگشت امارت اسلامی
محمد حنیف اتمر کاندیدای ریاست جمهوری هشیار ترین چهره یی است که در جماعت سیاستگران مدعی قدرت بدیلی برای او دیده نشده است.

 او در گفت و گو با طلوع یاد آور شد که بقای ملی هدف اساسی ماست و ازین رو، اکثریت هواداران وی از نامزدی اش به ریاست جمهوری استقبال کرده اند. با تمام گروه های عمده سیاسی و بزرگان سیاسی در مذاکره هستیم. جمیعت اسلامی تغییر نظام را برای ایجاد پست صدارت مطرح کرده که معنی اش تغییر در نظام اجرایی است نه در ساختار کل نظام.

اتمر صریح گفت: ریاست اجرائیه و مشکل دو سره بودن حکومت به نفع ملت نیست. اگر از طریق قانون اساسی تغییراتی بیاید و نظام را برهم نزند می توان درین باره بحث کرد. صد درصد طرفدار ایجاد معاونیت سوم برای ریاست جمهوری هستم.

وی نسبت به گزارش خلیلزاد شک کرد و گفت: من چنین چیزی را نشنیده ام که طالبان گفته باشند که تعلیق انتخابات از پیش شرط های شان است. نماینده گی مشروع فقط از راه انتخابات باید حاصل شود. چرا باید در انتخابات تاخیر شود؟ بحث تخنیکی برای تعلیق قابل قبول نیست. زمان بندی قبلا اعلام شده و تاخیر به خاطر مسایل تخنیکی قابل قبول نیست. 
وی درمورد علت استعفای خود بیان کرد که مشوره ناپذیری دکترغنی در یکسال اخیر افزایش یافته بود؛
دولت نقشی را که باید در استواری وحدت ملی ایفا کند؛ نکرد. حکومت به انزوا رفته و احساس آرامش از رهبران سیاسی رخت بربسته است. من به این وضع اعتراض داشتم.
اتمر به فرشته ترسناک سیاسی می ماند.

او از تشکیلات عریض و طویل و بحث انگیز شورای امنیت ملی دفاع کرد و گفت:
دفتر براساس پلان یک فرد گسترش نیافت؛ بلکه متکی به مقرره و تصمیم کابینه و  چهار چوب های حقوقی شکل گرفت. وظایف خاص به این دفتر داده شد.  من از روی مقرره تشکیلات درست کردم. او همه ارکان را در دوسیه می پیچد. 
از اتمر سوال شد که چرا این دفتر را دکترغنی کوچک می سازد؟ گفت از خودش پرسان کنید.

اتمر بر سه مورد فروکاست های دولت انگشت گذاشت. اول این که در میان خود وحدت ایجاد نکردند. منظور غنی- عبدالله است. مشکل دوم، رهبران ارشد سیاسی را در تصمیم گیری شریک نساخت. مشکل سوم، نتوانست مشارکت واقعی ملی را در نظام به وجود آورد.
اتمر به ارتباط کمپاین دکترغنی برای باقی ماندن در قدرت گفت: بهتر است رئیس صاحب جمهور مانده گی پنج ساله خود را بکشد و باید فرصت را به یک نسل جوان سیاسی فراهم کند. 
وی حرف جالبی زد و گفت: ما از برگشت طالب استقبال می کنیم نه از برگشت امارت اسلامی. طالب باید خواست سیاسی خود را از راه انتخابات دنبال کند. روش خشونت و کشتار مردم قابل قبول نیست. خواسته های نوع نظام آینده نباید قربانی شود. صلح باید براساس خواسته های مشروع آن ها شکل بگیرد. اتمر تصریح کرد که با ادامه تروریزم، و حضور تروریست های خارجی صلحی به وجود نمی آید. تا کنون طالب با دولت مستقیم مذاکره نمی کند. هیات ۱۲ نفری صلح دولت از نظر ترکیب قابل قبول نیست.