-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه

فارین پالیسی: تپ وتلاش خلیلزاد نتیجۀ دلخواه به بار نمی آورد


دپلوماسی امریکا واقعاً به شکست امریکا در افغانستان معتقد شده اند یا قصداً برای تحویل دهی قدرت به طالبان زمینه سازی می کنند؟



روزنامه فارین پالیسی امریکا نسبت به پیروزی دکترخلیلزاد در مأموریت صلح با طالبان شک و تردید نشان داده است. نشریه می نگارد که زلمی خلیلزاد دپلومات ورزیده و کارآزموده، در مذاکرات جاری انکشافات خیانت باردر سیاست افغانستان را به گونه یی بی سابقه مدیریت می کند؛ ترمپ فرد درستی را برای انجام وظیفه ای دشوار در نظر گرفته است؛ اما حتی خلیلزاد قادر نخواهد بود که درین ماموریت به یک نتیجه متفاوت از گذشته بین طالبان وامریکا دست یابد.

نشریه می گوید سه تن از رئیس جمهورهای قبلی امریکا نیز مثل ترمپ به منظور آوردن طالبان به اتاق مذاکره دست به دامن پاکستان شده بودند. مگر تاریخچه تماس های سیاسی طالبان و امریکا که به سال های دهه ۹۰ میلادی بر می گردد؛ نشان می دهد که چه شکافی بزرگ بین دو طرف وجود دارد وهرگاه پاکستان نیز درین زمینه تسهیلاتی فراهم کند بازهم این تلاش به دلیل فاصله بسیار دو طرف از همدیگر کدام ثمری نخواهد داد. 
به باور نشریه فارین پالیسی، امریکا جنگ درافغانستان را نمی بازد؛ بلکه دلچسبی به این جنگ را از دست می دهد. افغانستان در دیدگاه امریکا یک ناحیه ای دور افتاده و کم اهمیت است و فقط زمانی به عنوان یک منطقه استراتیژیک اهمیت خود را نشان می دهد که یک نیروی دشمن امریکا بر آن مسلط شود.

اشاره گزارشنامه افغانستان:
دراسناد پسان افشا شدۀ وزارت خارجه امریکا در طی ۹۰ سال اخیر، در چند مورد ذکر شده است که افغانستان «پسکوچه شوروی» است و ارزش چندانی به منافع کلان امریکا ندارد. به همین سبب درسال های پس از جنگ دوم جهانی نیز با نادیده گرفتن افغانستان، زمینه خزش شوروی برین پسکوچه را بیشتر مساعد کردند. سرانجام، شوروی درپسکوچۀ جنوبی اش در به در شد و اینک نوبت امریکا است که به قول یک تحلیل گر پاکستانی، حالا در جنگ افغانستان پرپر می زند تا خودش را از مخمصه بیرون کند.