-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۰, دوشنبه

لاجورد افغانستان درگردن یکی از فراعنه های مصر

شاه امان الله بعد از بازگشت از سفر قریب هشت ماهه از اروپاُ آسیا و افریقا گفت:
من در لوکسور ( ناحیه باستانی مصر آثار عتیق افغانستان را دیدم که لاجورد افغانستان در گردن توتون خاتون یکی از فراعنۀ مصر بود و تاریخ ۵ هزار سال را قبل را نشان می داد. ازین معلوم می شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان، تجارتی با مصر و ممالک دیگر داشته است. - سفرهای شاه امان الله، پوپلزایی، برگ ۲۹۲