-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۷, سه‌شنبه

افغانستان از انعطاف امریکا نسبت به بندر چاه بهار ستایش کرد

به گزارش اندیان اکسپرس، محمود صیقل نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت از تصمیم امریکا به ارتباط معافیت بندرچاه بهار از تحریم های وضع شده برایران ابزار امتنان کرد. وی گفت:
بندرگاه چاه بهار یک دروازه مهم جهت توصل به دریا است که اقیانوس هند را با افغانستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن با هم پیوند می دهد. درین زمینه ما از همکاری انعطاف پذیرانه متحد استراتیژیک خویش ـ ایالات متحده امریکا- برای همکاری با افغانستان، هند و ایران ستایش می کنیم. صیقل افزود که از سال گذشته تا کنون افغانستان راه های حمل ونقل هوایی با هند، امارات، روسیه، اروپا، عربستان سعودی و چین راه اندازی کرده است و این وضعیت به صادرات فرآورده های داخلی افغانستان به بازار های خارجی را به طور چشمگیری افزایش بخشیده است.