-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۱, چهارشنبه

ناخن زنی بیکاران شورای صلح شروع شد!

در آن مجمعی که حبیبه سرابی نباشد،« ناقص» است!

شورای صلح که از اول تا آخر هیچ دست آوردی نداشته، منبعی برای درآمد ماهانه و ماکولات بی حساب برای شماری از متقاعدین و بیکاران بود. حالا که همه مدعیان طرفدار طالب و ضد طالب را گرد آورده اند تا حکومت غنی را از سقوط و کنار کشی نجات داده و به هیروی انتخابات بعدی بدل کنند؛ حبیبه سرابی از صف مانده و یخن پاره می کند که ترکیب بورد عالی مشورتی ناقص است.
دو تن از زنانی که در بورد عالی مشورتی شریک اند، در نظر حبیبه سرابی هیچ به نظر نیامده است. چون خودش غیرحاضر است. وقتی انحصار یک دسته می شکند، اعضای دسته به منتقد تبدیل می شوند. نقش و دست آورد مردان در شورای صلح چقدر مفید بوده است که حبیبه برای زنان لابی می کند. حبیبه سرابی به این سوال پاسخ بدهد که شما در شورای صلح چه گل ها چیدید که با افزایش شمار زنان و ابقای مجدد خودت در آن فرصت پیدا شود که آن گل های چیده شده را دسته کنند!؟ پیش ازین، حضور تنها حبیبه سرابی در شورای صلح همه چیز بود و گویا رهبران طالبان منتظر نوبت بودند که با یگانه زن شورای صلح دیدار کنند! هیهات!