-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۰, دوشنبه

نامه شاه امان الله به استاد قاسم افغان

لقب قاسم افغان به استاد قاسم از سوی شاه امان الله اهدا شد. در جریان سفر شاه، هریک از روشناسان و متنقذان دولتی و یا غیر دولتی در تحریر نامه های تبجیلی و تحسین آمیز به شاه مسابقه می کردند. شاه در سال ۱۳۰۶ هنوز در سفر بود که استاد قاسم نیز نامه ای به سلامتی شاه نوشت و ارسال کرد. شاه به استاد قاسم از خارج پاسخ نوشت بدین شرح:
از ریل بین وارسا و مسکو- ۳ می ۱۹۲۸
قاسم جان! زیر دربار ( یعقوب خان) سلام ترا به من رسانید. برایش گفتم که از طرف من برایت سلام تحریر کند. بازهم چون وقت یافتم این است که خودم برایت تحریر می کنم. الحمدالله صحت دارم و در سفر خود روان هستم. با دوستان، خصوصاً آواز های لطیف تو در روز های آزادی که به خیالم می رسند؛ دلم را سخت فشار می دهد و تسکین خود را به ریکارد های گرانیفون تو که با خود داریم؛ کرده یا ددیدۀ اشکریز یاد وطن می کنم.
سفرهای شاه امان الله، عزیزالدین وکیلی پوپلزایی، برگ ۴۰۹