-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۶, جمعه

افغانستان، عشق است؛ هرگز نمی میرد!

احمد یاسین قادری دو نوبت قهرمانی کرد.
قهرمان بدنساز- یاسین قادری- پله های پیروزی و اشتهار را یکی پی دیگر بالا می رود. این انسان بزرگ وار در تازه ترین اقدام خویش، افتخارات مسابقه جهانی گلوبل کلاسیک آی، اف، بی، بی پرولیگ را به رسم حرمت به خدمات جنرال رازق شهید به خانواده ایشان هدیه کرد. او با این حرکت فوق العاده عزت بخش و ارزشمند، نام خود را در مقام دفاع از کیان کشور مانند جنرال رازق در تاریخ افغانستان جاودانه کرد. یاسین قادری بدین ترتیب دو باره افتخار قهرمانی کسب کرد. 
ما سرمایه دار، سیاسی، هنرمند و ورزشکار زیاد دیده ایم؛ اما آنانی که در جایگاه مناعت و آبروی همه گانی ملت ما قلب و روح خود را هدیه کرده اند؛ بسیار اندک شمار اند. 
یاسین قادری درکمال صداقت و اخلاص به تاریخ شهادت داد که افغانستان و مردم ما، عشق و کوهی از علو انسانی اند؛ هرگز نمی میرند.