-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۶, جمعه

حمله برخانه امرالله صالح از چه رقمش بود؟


هفته پیش امرالله صالح اظهار داشت روزی که رحمت الله نبیل هم در منزلش حضور داشته، بالای خانه اش حمله مسلحانه صورت گرفت. نبیل هم ( به گفته برخی راویان) برین رویداد صحه گذاشت. این ادعا از چند جهت ابهام داشت. اگر عامل انتحاری قصد تقرب به یک نشانی کند، هرگز عقب نشینی نکرده و دست کم در همان محلی که رسیده، خودش را می کفاند. این چه دشمنانی بودند که بعد از یک تق وتُق سبک و سرسری چنان فرار کردند که حتی به عقب هم انگاهی نیانداختند؟

تا حال دیده ایم وقتی «دشمن» طرح حمله بر یک هدف آماده کرده و برای اجرای آن راه افتاده؛ ساعت ها با قطعات امنیتی دولتی جنگیده؛ و اگر هدف اصلی را نزده، چندین نفر نظامی یا غیر نظامی را از زنده گی ساقط کرده و سراسر منطقه را در وحشت انداخته است. اما در اطراف خانه امرالله چه معرکه ای برپا شده بود؟

معلوم می شود اگرتحرک و یگانه انداخت های اسلحه هم در کار بوده، از سر مزاح و شکم سیری و اذیت و ساعت تیری بوده است. سوال مهم این است که چرا هیچ حمله ای بالای امرالله و نبیل درین چند سال اخیر انجام نشده و نمی شود؟ درحالی که آن ها همیشه علیه پاکستان تیغ می کشند. اگر «دشمن» هدف گیری مستمری را دردستور کار قرارمی داد، تا حال می توانست ده ها بار مثل آن چه بالای جنرال رازق واقع شد؛ بالای نبیل و امرالله کمین بزنند یا در آر پی جی کار بگیرند و محشر راه بیاندازند. اما چنین چیزی دیده نشده است. مثلی که دشمنان آماتور فقط چند لحظه صحنه سازی کرده بودند!؟