-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه

اطلاع تازه؛ روابط جنسی درالمپیک هیچ گاه جبری نبوده است

چرا فقط یک دختر ورزشکار آن هم  بعد از ۱۵ سال از تجاوز جنسی شکایت کرد؟ 

به حواله گزارشنامه افغانستان، پرده برداری از تجاوز جنسی در فدراسیون های افغانستان در اثر تشدید بی سابقۀ اختلافات بین مسوولان سکتور ورزش صورت گرفته است.

 یک منبع مسوول به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که دختران ورزشکار سال های متمادی درین باره سکوت کرده و در هر دور سفرها و تریننگ های داخل کشور، به اشکال مختلف با این مسایل سروکار داشته اما هیچ گاه در مطبوعات یا نهاد های عدلی کدام شکایتی درج نکرده اند. اکنون نیز عده زیادی از آن ها که قبلاْ با مسوولان روابطی دوجانبه داشته اند درین باره حاضر به افشاگری نیستند.

نکته تازه در گزارش این است که روابط جنسی بانوان در محیط ورزشی هیچ گاه در اثر فشار و یا جبر و اکراه صورت نگرفته است.
براساس یافته های جدید،‌طرح اتهامات بدرفتاری و استفاده جنسی از ورزشکاران زن در تیم فتبال به طور ناگهانی صورت گرفته و حلقاتی در داخل و خارج سکتور ورزش به جمع آوری اسناد و شواهد بر علیه یکدیگر مشغول اند. اطلاعات اولیه مشعر اند که  دولت از فضاحت های امور ورزش از قبل آگاهی داشته و اکنون دست به بهره برداری سیاسی زده و قرار است تعییات و برکناری هایی صورت بگیرد.  درین حال حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته المپیک نیز تصدیق کرد که سوء استفاده جنسی به وسیله رئیسان فدراسیون های ورزشی و مربیان همیشه وجود داشته و چنین رفتار هایی یک واقعیت انکار ناپذیر است.