-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

احتمال تمدید حکومت غنی وجود دارد

نشریه دی کولومبیان  به نقل هارون « میر» ناظر مسایل سیاسی افغانستان نوشت:
متاسفانه مساله خروج نیروها از افغانستان مصادف با زمانی است که تلاش ها برای قانع کردن طالبان برای پذیرش یک راه حل سیاسی در یک فاز مهم انتقال سیاسی در جریان است.  بنا برین طالبان کدام دلیلی برای تقسیم مساویانه امتیازات با دیگران نمی بینند و همچنان با توجه وضعیت انتخابات سالم و همه پذیر راه اندازی انتخابات کار دشوار است یا این که ممکن است دوره حکومت کنونی تمدید گردد. از نظر تکنیکی، برگزاری انتخابات با مذاکرات سیاسی ربط چندانی ندارد، مگر ماه گذشته زمانی که مقامات امریکایی از یک توافق فوری با طالبان حمایت کرده و مساله تعلیق انتخابات مطرح شد؛ یک رشته سوء تفاهم های برخاسته از نگرانی امنیتی و تقلبات، با مذاکرات سیاسی اخیر ربط داده شد.
بعد از آن دکترغنی به طور گسترده و جدی با ایجاد دولت موقت مخالفت خود را ابراز کرده و بر برگزاری انتخابات در ماه اپریل تاکید ورزید. کمیسیون انتخابات دستخوش تردید است و چند بار نظریات خود را عوض کرده است. چنان که بار آخر اعلام کرد که انتخابات سه ماه به تاخیر افتاده است.