-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

فوری: اکثر اقارب رهبران سیاسی در انتخابات کابل باخته اند


شمارش آرای کابل و ننگرهار تکمیل است اما اعلام نتایج به دستور غنی و پافشاری عبدالله ممنوع شده است.اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان از کابل حاکی است که تقریباً همه «آقا زاده های سیاسی و تنظیمی» در انتخابات اخیر پارلمانی رأی نیاورده و میدان را به فعالان روشنفکری، رسانه ای و مدنی باخته اند.

در خبر آمده است که آرای کابل و ننگرهار کامل شمارش شده؛ برنده و بازنده مشخص شده؛ اما به دستور غنی و پافشاری دکترعبدالله از اعلام نتایج دست گرفته اند.

بربنیاد گزارش، اکثر چهره های جدید از جمع روشنفکران و روزنامه نگاران رای آورده اما سیاسیون به ظاهر نام دار و فرزندان اشرافیت سیاسی ناکام مانده اند. نتیجه برعکس شده و غنی- عبدالله دست پاچه شده اند که چی کار کنند. دولت با درنظر داشت زمان حساس و شرایط خاص سیاسی، حاضر شده است که به رهبران و افراد «تنظیمی» رشوه سیاسی و حکومتی عطا کند. به همین سبب نتیجه آرای انتخاباتی پایتخت پنج میلیونی به تعویق افتاده است.

 مسوولان کمیسیون انتخاباتی همه روزه  به ارگ و کاخ سپیدار احضار می شوند و با این هشدار که این آخرین ماموریت شما است؛ تهدید به ارجاع به سارنوالی می شوند.

این درحالی است که درین مدت بین مسوولان کیسیون انتخاباتی و افراد زورمند و آقا زاده، پول های کلانی تاو بالا شده است. مسوولان انتخاباتی با تمکین از اوامر ارگ و سپیدار حاضر به اجرای دساتیر و فرمایشان می باشند اما مشکل درین جاست که فهرست آرای برنده ها قبلا به وسیله برخی کارمندان میانه پایه انتخاباتی در اختیار روشنفکران و چهره های جوان و جدید قرار داده شده است و ایجاد عکس الحرکت درین روند برای غنی- عبدالله خیلی دشوار شده است.

در خبر مشخص شده است که غنی و عبدالله « پا را دریک موزه کرده اند که باید به خاطر استقرار سیاسی و منافع نظام حتماً باید در نتایج آراء تغییراتی آورده شود.