-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

درمتلک پراکنی جنسی علیه زنان، زنان افغان هم پیشقدم اند!

نگاه فهیم «رسا» در نقد اوهام سنتی در باره زناندر تمام مواردی که از نقض حقوق زنان سخن گفته‌ می‌شود، به زنان این سرزمین باید هم‌چون تافته‌ای جدابافته از مردان این سرزمین نگریسته نشود. زنان افغانستان، با تمام ستم‌دیدگی‌شان، در بند همان اوهامی هستند که مردان این سرزمین هستند، در حالی که گاهی رویکرد ما چنان است که گویا زنانی با فکر اروپایی در قفسی پر از مردان وحشی گیر مانده باشند.

گذشته از مسایل دیگر، حتا اگر از فقر جنسی و پی‌آمدهایش هم سخن گفته می‌شود، نگرش غالباً یک‌جانبه است و پا را روی دُم مار گذاشتن.
زنان بسیاری فقط به خاطر تعلقات قومی و مذهبی‌شان سیاهی لشکر احزاب و سازمان‌هایی شده‌اند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. یک تعداد از آنان، هم‌مانند بسیاری از مردان، کارشان نفرت‌پراکنی است و حتّا حضور هم‌جنسان‌شان را در مقام‌های بلند دولت برنمی‌تابند. زنان افغانستان شاید در حملات هراس‌افگنانه حضور نداشته باشند، ولی شمار زیادی از گروه‌های بنیادگرا و گروه‌های افراطی، واحدی به نام «بخش خواهران» دارند که رفتارهای خشونت‌آمیز را می‌پذیرند. این "مادران مجاهد" هر خدمتی که از توان‌شان ساخته باشد دریغ نمی‌کنند.
درست است که متولیان سیاست ما همیشه مردان بوده‌اند، ولی زنان همواره بر تقویت کردن و رفعت بخشیدن دم و دستگاه مردانه کمک کرده‌اند، حتا در دوره‌هایی که زمینه برای حضور خودشان هم فراهم شده است. 
من خوش‌حال می‌شوم که می‌بینم مثلاً یک زن تحصیل‌کرده پشت فرمان موترش می‌نشیند و می‌رود تا امتحان استخدامی را برای یک بست عالی‌رتبهٔ خدمات ملکی بگذراند (نمونه‌ای را که امروز دیدم). فرض کنید اگر او به این مقام دست یافت، این تنها مردان نیستند که وی را هدف طعن و نیش‌خند قرار می‌دهند، زنان از عین متلک جنسی‌ای استفاده می‌کنند که مردان استفاده می‌کنند.
متأسفانه زنان، متناسب با فرصت پیش‌آمده، برای آزادی و حقوق‌شان کار برجسته‌ای نکرده‌اند. زنان در هفده سال گذشته دگرگونی ظاهری زیادی را شاید پذیرفته باشند که طبیعتاً باید می‌پذیرفتند، اما این تنها دگرگونی سازنده نیست و این دگرگونی در مردان هم آمده است. شما در میان مردانی که فرخنده را ستم‌کش کردند، جوانانی را می‌دیدید اسمارت‌فون‌به‌دست، کاوبای‌پوش، با استایل‌های مختلف هیرکت، دست‌بنددار، لاکت‌دار و حتا شاید تتونقش‌کرده‌
برپوست.