-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۸, چهارشنبه

محمد عمر داود زی: طی ماه های آینده، صلح بر قرار می شود

داودزی گفت که تیم تعامل با طرف مقابل برای صلح باید همه شمول باشد؛ اما درحالت خاص سیاسی تشکیل تیم همه شمول مثلاً گرفتن نماینده هایی از تنظیم ها به خیر کشور نیست.
محمد عمر داود زی وزیر داخله پیشین به عنوان صلاحیت مدار تازه انتصاب در مجمع صلح افغانستان رسماً شروع به کار کرد.
وی حین معارفه رسمی در محضر صد ها تن از مسوولان و نماینده گان اقشار مختلف جامعه اعلام کرد که اجماع بین المللی در استقرار صلح در افغانستان حاصل آمده و نیاز است تا در دیدگاه کشورهای منطقه تغییراتی لازم رونما شود. وی مشخص گفت که هنوز در سطح کشورهای منطقه درین باره تغییرات قطعی نیامده و هم آهنگی بین کشور های منطقه را نیز وی به عهده خواهد داشت. 
عمر داودزی تصریح کرد که مساله افغانستان ابعاد مغلق داخلی منطقه ای و بین المللی دارد. جهان درین جا جضور دارد و در سطح جهانی رویکرد صلح و مذاکره اولویت یافته است.

با این حال به عنوان خوش خبری اعلام کرد که طی ماه های آینده در افغانستان صلح و امن قایم می شود. 

 داوود زی اما اعتراف کرد که هنوز در سطح داخلی نسبت به مذاکرات صلح با طالبان بین جناح های سیاسی به خصوص «تنظیم ها» اجماع و اشتراک نظر موجود نیست. بنا برین به ایجاد یک میکانیزم ملی درین زمینه اشد نیاز است. ازسوی دیگر قشر زنان و دختران نسبت به عواقب این تلاش ها مشوش اند و درین ره برحق اند. داوود زی تاکید کرد که الزام صلح، تقویت وحدت ملی در افغانستان باید باشد. وی گفت در حال حاضر یک تعداد زیر چتر قانون اساسی هستیم. یک قسمت جامعه ما خارج از چتر قانون اساسی است. نکته اساسی این است که ما در ازاء صلح چه بهایی را باید بپردازیم. 
وی افزود که به زودی شما شاهد تیمی خواهیدد بود که روی مسوده معاهده صلح کار می کند. صلح نزدیک است. من می بینم. در چند ماه شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه در مساله صلح خواهیم بود. به باور داودزی کار روی استراتیژی پنج ساله پس از تامین صلح در افغانستان آغاز خواهد شد. 

داود زی اطلاع داد که روی ترکیب بورد مشورتی صلح کار بیشتری صورت گرفته و تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد. 
وی گفت که تیم تعامل با طرف مقابل برای صلح باید همه شمول باشد؛ اما درحالت خاص سیاسی تشکیل تیم همه شمول مثلاً گرفتن نماینده هایی از تنظیم ها به خیر کشور نیست. در آغاز باید تیم یک دست تحت رهبری دولت افغانستان باید به میدان تعامل برود. تنظیم ها با یک زبان گپ نمی زنند. این امر به وحدت ملی صدمه می زند. تنظیم ها حرف های متفاوت می زنند. باید در آغاز تیم مذاکره دولتی باشد.