-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۸, شنبه

خروج امریکا برای هند درد سر آفرین است

شبکه سی ان بی سی هند گزارش داد که تصمیم واشنگتن برای کاهش ۷۰۰۰ از نیروهای نظامی اش در افغانستان باعث طالبان را بیشتر دل و جر‌أت می بخشد. خبر بد این است که در صورت تقویت موضع طالبان، نفوذ ستیزه جویان از طریق پاکستان به کشمیر افزایش خواهد یافت. تحلیل گران هندی به اتفاق عقیده دارند که اکنون وقت آن رسیده است که دهلی نو نسبت به سیاست خود در افغانستان تجدید نظر کند. نویسنده گان، ناظران و سیاسیون هندی اخیراً از حکومت هند خواسته اند که روش های سخت تری را به هدف حراست از منافع دایمی هند در افغانستان روی دست گیرد. 
هند با افغانستان پیمان امنیتی امضاء کرده است و سکوی گسترده بندرچاه بهار را نیز در همکاری مشترک با ایران به سوی افغانستان به کار انداخته است. هندی ها به طور قطع مخالف انتقال شورای کویته به کابل هستند.