-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۳۰, جمعه

ناکامی (هنوز مشخص نشدۀ) خلیلزاد موقف دکترغنی را تقویت کرد

شاید با خروج احتمالی امریکا از افغانستان، اتحاد استراتیژیک بین طالبان و امریکا به هدف حفظ بستر فشار دایم بر علیه روسیه و ایران دو باره برقرار شود. آنگاه فقط پول امریکا با رقبای منطقه اش خواهد جنگید.دکتر خلیلزاد در گفت و گو با آریانا نیوز گفت: "طالبان می‌گویند که خواهان پایان جنگ افغانستان از راه حل سیاسی هستند؛ اگر این گروه واقعا درپی برقراری صلح در افغانستان است و دراین مورد جدی فکر می‌کند، باید رودررو با حکومت افغانستان گفت‌وگو کند و در مورد آینده افغانستان به توافق برسد".
زمانی پاکستان به نماینده گی از هفت گروه جهادی افغانستان با حکومت دکترنجیب الله سروکله می زد؛ حالا نوبت خلیلزاد در یک دورۀ دیگر است. قصه همان قصه قدیمی است: خارجی ها خارج شوند. صلح می آید! 
وقتی شوروی خارج شد، عفریت جنگ و تجاوز، اول تر کابل را درکام کشید.
در ظاهر امر، خلیلزاد مأیوس به نظر می رسید. اما در لایه های پنهاان دپلوماسی چیزهای دیگر می تواند پنهان باشد که روشدنش قبل از وقت است. درظاهر قضیه، در مذاکرات خلیلزاد غیر از مبادله چند اسیر، کدام پیشرفت دیگری حاصل نشده است. آیا واقعاً داستان تا همین جا بود؟ قطعاً چنین نیست. بازی جدید تاریخ قاعده تاکتیک- پروسه است. فقط باید منتظر ماند که درمحافل فرا افغانستان چه توافقانی رقم می خورد. امریکایی ها هرگز باورندارند که طالبان برای همیشه متحد پاکستان، ایران و روسیه باقی می مانند. هرگاه امریکا از میدان خارج شود، طالبان باردیگر (لزوماً) به نقطه تهدید برای منطقه بدل می شوند. هیچ یک ازین کشور ها نمی خواهد یک افغانستان قوی تحت رهبری طالبان را در کنار خود شاهد باشند.
شاید با خروج احتمالی امریکا از افغانستان، اتحاد استراتیژیک بین طالبان و امریکا به هدف حفظ بستر فشار دایم بر علیه روسیه و ایران دو باره برقرار شود. آنگاه فقط پول امریکا با رقبای منطقه اش خواهد جنگید.

هرگاه امریکا جبهه ضد طالبان را روی صحنه بیاورد، معادله واضحاً طور دیگری پیچ می خورد. این احتمال پرخرج است و قدرت های مایل به کاهش هزینه در تقابل افغانستان هستند. 
بین میز دادستان و قاضی ( امریکا و طالب) به نظر می رسد که جای گروه های متفرقه و فاقد انتظام موسوم به جبهه ضد طالبان که در گذشته با طالبان و پاکستان جنگیده اند، درجایگاه متهم بی واسطه است. غنی ازین وضع فعال شده و کمر بخت و اقبال خود برای انتخابات را بسته می کند. تحریک غیرت افغانی حمدالله محب نیز یک اکت سیاسی به هدف تقویت اعتبار فروریخته حکومت کابل است.